Raadsbrede motie 2019-09 Kortebaandraverijen in Velsen

Motie waaraan VVD Velsen heeft meegewerkt

ID
59

Motie
2019-09: Kortebaandraverijen in Velsen

Vergadering
Raadsvergadering 2019
woensdag 22 mei 19:30 tot 23:00
Raadzaal Velsen

Besluit
Aangenomen

Bestuurder
Jeroen Verwoort

Status
Openstaand

Toelichting
•Bij de staatssecretaris, de heer Snel, aan te dringen een oplossing te bieden om de negatieve effecten, van de Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen voor de harddraverijverenigingen te voorkomen of compenseren, waardoor traditionele hard- en kortebaandraverijen zoals in Santpoort en IJmuiden ook na invoering van de wet nog kunnen blijven bestaan; •Deze motie en oproep aan de staatssecretaris onder de aandacht te brengen van de colleges van de 25 andere gemeenten met een kortebaandraverij, met het verzoek die in hun gemeenteraad te bespreken op mogelijke navolging van dit –inmiddels- IJmondiale-initiatief;

Datum afdoening
1-9-2019

Afdeling
PZ