Waar je fijn kunt opgroeien

Ieder kind verdiend het om fijn op te groeien, maar opgroeien gaat niet zonder horten en stoten. En soms hebben kleine kinderen ook grote zorgen.

Het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft de hoogste prioriteit bij VVD Velsen. Waarbij onze focus ligt in effectieve hulp en preventie de sleutel tot succes is.
Wij willen normaliseren, geen onnodige stickers plakken of het 'rugzakje' geven. Hierdoor wordt voorkomen dat kinderen de problemen hun leven lang meedragen.


Daarom:

  • Een hulpverlener als aanspreekpunt.
  • Integrale aanpak door ook naar gezinssituatie te kijken.
  • Samen met scholen en sportverenigingen optrekken voor mentale gezondheid bij onze kinderen.
  • Voldoende jeugd professionals bij de huisarts waardoor onnodige doorverwijzingen worden voorkomen. Velsen blijft goed, wordt beter.