Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Alleen er is een woningtekort. Dat is een landelijk probleem waar we ook in Velsen last van hebben. Daardoor stijgen de prijzen de pan uit. We moeten dan ook de benodigde woningen in Velsen gaan bouwen. Op die manier kunnen wij en onze kinderen Velsen ons thuis blijven noemen!

Wat en waar gaan we dan bouwen?

  • Er zijn mogelijkheden voor hoogbouw in de stedelijke omgeving van IJmuiden, maar de dorpen in Velsen moeten hun dorpse en lommerrijke karakter behouden. Hoogbouw past daar niet.
  • Bij de Grote Buitendijk in Velserbroek en het gebied tussen de Heerenduinweg en de Ampèrestraat in IJmuiden kan gebouwd worden , waarbij het groene karakter van deze gebieden behouden moet blijven. Ook moet er snel duidelijkheid komen over het bouwen van Kustdorp IJmuiden aan Zee.
  • Sportparken die door verhuizing of verloop niet meer in gebruik zijn vinden wij ook goede ontwikkellocaties, zoals het terrein van Waterloo.
  • Wij willen het openbaar bieden op woningen invoeren in Velsen. Dat maakt het koopproces eerlijker en transparanter.
  • We willen ook zorgen, dat er meer doorstroming komt op de woningmarkt in Velsen. We stimuleren senioren die kleiner willen wonen en maken afspraken met woningbouwcorporaties over het voorkomen van scheefwonen. Ook willen we strengere handhaving op het illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen.
  • We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning, maar schaffen hun voorrangspositie bij sociale huurwoningen af.
  • Ook moeten inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen.
Velsen blijft goed, wordt beter.