Gewoon leven.

De komende vier jaar willen wij weer werken aan een nog mooier Velsen. Een Velsen waar oog en oor is voor wat er speelt in de kernen en wijken. Een gemeente waar ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen. Een gemeente waar verenigingen en organisaties gesteund worden in plaats van tegengewerkt. Een gemeente waar inwoners zich veilig en thuis voelen.


- Behoud het veelzijdige karakter van onze kernen

- Iedere kern goede voorzieningen en sportaccommodaties

- De groene buffers tussen de kernen blijven intact

- Inwoners en belangenbehartigers zoals OV IJmond, wijkplatforms en winkeliersverenigingen worden zo vroeg mogelijk betrokken bij beleidsontwikkeling

- Schone en veilige wijken, waarbij opgetreden wordt tegen verrommeling en vandalisme


Gewoon doen.