Gewoon meedoen.

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Voor de VVD Velsen is werk een topprioriteit. De beste sociale zekerheid is immers een baan;het verschaft inkomen, helpt bij ontwikkeling van kwaliteiten en biedt contacten. Juist in deze tijd zetten we vol in op vergroting van werkgelegenheid en stageplaatsen voor hen die de arbeidsmarkt gaan betreden. De overheid ondersteunt mensen die tijdelijk hun baan verliezen of niet op eigen kracht de arbeidsmarkt kunnen betreden; van werk naar werk. We kijken naar wat mensen wél kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De VVD Velsen gelooft in de kracht van inwoners van Velsen, zoals bij initiatieven als de burgertop, maar zeker ook bij lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid.- Iedereen krijgt de zorg die nodig is om zo zelfstandig mogelijk mee te doen, van jong tot oud.

- Zoveel mogelijk mensen aan het werk. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden die we moeten benutten

- Wij geloven in de kracht van inwoners van Velsen, zoals bij de burgertop, maar zeker ook op het gebied van duurzaamheid

- Inzetten op projecten die eenzaamheid onder ouderen terugdringen, zodat ook zij mee kunnen doenGewoon doen.