Waar we gezond zijn, sporten en bewegen

Sport is goed voor iedereen. Door te sporten worden we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving.

VVD Velsen vindt het ook belangrijk, dat elk kind kan sporten. We zorgen voor aantrekkelijke plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Wanneer een sportveld plaats moet maken voor iets anders, willen we dat deze ruimte op een andere plek wordt gecompenseerd. We vinden dat de gemeente ruimte moet geven aan nieuwe sportinitiatieven en anders georganiseerde sportgroepen.

  • De herinrichting van Sportparken Schoonenberg in Velsen-Zuid en Waterloo in Driehuis moeten sneller worden uitgevoerd.
  • Ook moeten er concrete plannen komen voor Sportpark De Elta en over de toekomst van RKVV Velsen. Ook ten gunste van de ontwikkeling van woningen.
  • Inzetten van sportaccommodaties voor meerdere doeleinden.
  • Integrale samenwerking met sportclubs, onderwijs en zorginstellingen om sport als hulpmiddel in te zetten voor inwoners met wie het wat minder gaat. Velsen blijft goed, wordt beter.