Gewoon ondernemen.

De algemene economie is een goed gespreksonderwerp. Maar meestal gaat het dan over cijfers en niet over mensen. Terwijl de economie júist over mensen gaat.

Voor VVD Velsen staat de economie voor vrijheid. De vrijheid van ondernemers bijvoorbeeld om hun zaak op te bouwen en uit te breiden. Niet alleen om hun eigen geld te verdienen, maar ook om iets terug te doen voor de samenleving en banen te creëren. Banen die er weer voor zorgen dat heel veel mensen, heel veel inwoners, de dingen kunnen doen die zij leuk en belangrijk vinden om te doen.

De economie geeft je dus eigenlijk de vrijheid om het maximale uit je leven te halen. Kortom van een bloeiende economie profiteren we allemaal. Wij willen lokaal onze ondernemers steunen en de vrijheid geven. Omdat zij de economie in de IJmond laten floreren. 

In Velsen willen we minder regels, ze staan meestal ondernemen in de weg. Meer betrokkenheid vooraf bij plan en besluitvorming. Maar de regels die blijven, moeten dan wel worden gehandhaafd. Dat is wel zo eerlijk. 

Wij willen dat ondernemingen makkelijker kredieten kunnen krijgen om te investeren in personeel of apparaten. Minder regels en lage lasten zorgen ervoor dat ondernemers  en inwoners de kans krijgen om te innoveren.


 • Minder regels voor ondernemers
 • Zo laag mogelijke lokale lasten voor inwoners en bedrijven
 • Wij stimuleren lokaal kopen. Wij verwachten dat de gemeente hierbij het goede voorbeeld geeft en zelf ook waar mogelijk bij lokale ondernemers koopt
 • Ondernemers staan centraal voor de gemeente, niet andersom. De gemeente is 24/7 (digitaal) bereikbaar. 
 • Snellere en betrouwbare vergunningverlening waar het ondernemersloket het enige aanspreekpunt is voor ondernemers
 • De gemeente staat open voor innovatieve ideeën en luistert actief naar inwoners, ondernemers en verenigingen
 • Wij behouden Citymarketing .IJmuiden om Velsen te promoten, zowel voor bezoekers, inwoners als bedrijven
 • Blijvend investeren in Techport Campus, House of Skills en de promotie van technisch onderwijs om voldoende geschoold personeel te hebben voor onze haven, industrie én de energietransitie
 • Wij faciliteren duurzame economische ontwikkelingen zoals de Energiehaven voor de offshore wind, de ontwikkeling van een waterstofhub en Groen Staal bij TATA worden toegejuicht
 • Werken aan een duurzame en gezondere staalfabriek. De Hoogovens horen bij IJmuiden, net als vis en de sluis
 • Het aanjagen van de arbeidsmarkt en innovatie kan door als IJmond actief deel te nemen in de Metropoolregio Amsterdam
 • Een permanente locatie voor het Sluis- en Haven Informatiepunt (SHIP)
 • Levendige en aantrekkelijke winkelgebieden met actieve ondernemersverenigingen
 • Meer ruimte voor horeca en terrassen
 • Wij ondersteunen samenwerkingsverbanden van ondernemers, zoals bedrijfsinvesteringszones (BIZ), maar ook onder meer de AYOP, IJPOS en OV IJmond en betrekken hen actief bij besluitvorming
Velsen blijft goed, wordt beter.