Is de inwoners van Driehuis een worst voorgehouden?

Wij wilden de "Nota van uitgangspunten Driehuis" ter kennisgeving aannemen. En dat is niet omdat wij de Driehuizenaren en de inbreng van inwoners niet serieus nemen. Juist het tegenovergestelde. We wilden de inwoners beschermen! We leggen uit waarom…

VVD Velsen heeft unaniem tegen deze nota gestemd, omdat er in het proces waarmee de nota is opgesteld een aantal dingen goed verkeerd zijn gegaan. Daarnaast kloppen delen van de inhoud niet en is de inwoners een worst voorgehouden die er niet is.  

 

Beginnend bij het proces

Vanuit de gemeente Velsen zijn er vanaf het begin van de dorpsdialoog verkeerde verwachtingen gewekt bij Driehuizenaren. Zo werd gedaan alsof er nog geen toestemming was gegeven om te bouwen bij de Luchte en Huis ter Hagen, terwijl deze toestemming al voor de dorpsdialoog was gegeven.

Ook werd de verwachting gewekt, dat een publiek toegankelijk dorpspark op alle gronden van de Engelmunduskerk realistisch en kansrijk is. Terwijl hiervoor niet gesproken was met de kerk en bij de gemeente - de financiële situatie van de kerk en de voorstellen voor bouwplannen van de kerk - bekend waren. Dit vond en vindt VVD Velsen onacceptabel en alles behalve netjes richting inwoners. Hiervoor zijn nooit excuses richting de inwoners van Driehuis gegaan vanuit de verantwoordelijk wethouder Dinjens (Groen Links).

 

Eenzijdig document door de gemeente

Daarnaast was het stuk niet opgesteld door inwoners van Driehuis, maar door ambtenaren van de gemeente Velsen. Er staan ook een aantal zaken in,  die niet netjes zijn naar Driehuizenaren.

Zo wordt benoemd dat, de hiervoor beschreven situatie met de Engelmunduskerk, de kerk en omwonenden samen uit de bouwplannen moeten komen. En dat de gemeente zich er niet mee bezig houdt, zolang kerk en omwonenden er niet uit zijn gekomen of nader tot elkaar zijn gekomen. VVD Velsen vindt dit niet de juiste manier en verre van netjes naar de inwoners van Driehuis.

 

Valse verwachting ontstaan

Kortom de gemeente Velsen heeft valse verwachtingen geschept. Het voorstel van VVD Velsen was dat de gemeente Velsen de omwonenden en de kerk moest begeleiden in dit proces om er samen uit te komen. Hierdoor zou ook een (breed) gedragen voorstel op tafel komen te liggen.

Niet top-down, maar bottom-up. Niet praten tegen, maar praten met. Op deze manier worden de belangen van de verschillende partijen eerlijk afgewogen, heeft de kerk meer zekerheid in het proces. Lukt een gezamenlijk plan namelijk niet, dan kan de kerk failliet gaan en verdwijnt de kerk uit Driehuis. Iets wat volgens de VVD en de gesprekken die wij hebben gehad met Driehuizenaren, ook al is de hoeveelheid kerkgangers veel minder dan vroeger, echt niet gewenst is.

 

Inwoners zitten tien jaar vast aan de nota

Tot slot zit niet alleen de gemeenteraad, maar ook de inwoners van Driehuis voor 10 jaar vast aan deze Nota van Uitgangspunten. De komende tien jaar zullen inwoners dus minder betrokken worden dan anders. De nota is immers door een meerderheid in de gemeenteraad vastgesteld.

Ook dat vinden wij niet goed, er kan immers in tien jaar veel veranderen. VVD Velsen wil dat er regelmatig contact gehouden wordt met inwoners. Helemaal als de bouwplannen bij Kustplaats IJmuiden niet doorgaan op de korte termijn met alle gevolgen. En dat lijkt steeds meer het geval te zijn in verband met een rechtszaak en de huidige stikstofregels.

En dan komt snel de locatie van RKVV Velsen in beeld. En ook die club heeft met verouderde faciliteiten geen toekomstperspectief in deze nota. Iets wat VVD Velsen wel graag had gezien.

 

Samenvattend

VVD Velsen was in de discussie rondom de Nota van Uitgangspunten redelijk gefrustreerd richting wethouder Dinjens, die de inwoners van Driehuis niet goed heeft geïnformeerd, en de andere politieke partijen in Velsen. Zij waren namelijk net zo kritisch als VVD Velsen, maar hebben niet voldoende voor de belangen van de inwoners van Driehuis durven opkomen en hebben derhalve vóór deze nota gestemd. Bij elkaar opgeteld is al het voorgaande voor VVD Velsen dus de reden geweest om unaniem tegen deze Nota van Uitgangspunten te stemmen.

 

De Nota van Uitgangspunten is hieronder als bijlage te downloaden.Eerlijke inspraak met inwoners

VVD Velsen is zeker niet tegen inspraak van inwoners, maar het moet op een goede manier gebeuren. Met eerlijke en volledige informatie, zonder valse verwachtingen te scheppen en het duidelijk is, waar inwoners invloed op hebben en waar niet op. Dit is de enige manier om eerlijk en met respect met inwoners te werken aan een betere toekomst.

 

 

Driehuis blijft goed, wordt beter!