Integrale visie voor Sportpark De Elta

VVD raadslid Bas Koppes en zijn CDA collega Cees Sintenie hebben het initiatief genomen om via een motie in de gemeenteraad te pleiten voor het opstellen van een integrale visie voor sportpark De Elta in Santpoort-Zuid.

Het opstellen van een integrale visie is een kans om verschillende ontwikkelingen te bundelen, zoals de herontwikkeling van locatie Handgraaf, het vitaliseren van sportpark De Elta en het aantrekkelijker maken van het sportpark voor sporten en bewegen vanuit het speel- en beweegplan 2021.


Het begon in 2017 met de VVD motie over hetzelfde sportpark. In de nota sportaccommodaties 2018-2022 werd een totaalplan voor het sportpark De Elta toegezegd. Anno 2022 is dat plan er nog niet, maar wil S.V. Terrasvogels wel stappen maken in het multifunctioneler maken. Een ondernemer heeft zich al gemeld om hieraan een bijdrage te leveren en zo’n samenwerking tussen ondernemer, sportclub en gemeente juichen we toe. Bij het indienen van de motie bleek dat er wel aan werd gewerkt, maar dat de capaciteit ontbreekt om dit vlot op te pakken. Het bleef bij een toezegging om stappen te maken, maar niet in het tempo waar de fracties van de VVD Velsen en het CDA om gevraagd hadden. De motie kreeg geen bijval van de overige partijen en werd daarmee verworpen. 

Daarmee is de strijd nog niet gestreden en Bas Koppes gaat scherp in de gaten houden dat er voldoende meters worden gemaakt in het multifunctioneler maken van sportaccommodaties. 


De VVD Velsen staat voor een gemeente

  • waar we sportaccommodaties zoveel mogelijk inzetten voor meerdere doeleinden
  • waar zoveel mogelijk van onze inwoners gebruik maken van de faciliteiten
  • die er voor zorgt, dat ook jongerenprojecten gebruik kunnen maken van sportaccommodaties.