Een permanente locatie voor SHIP! Gewoon op de sluis.

VVD Velsen is voorstander van een permanente locatie voor SHIP op de huidige plek, bijvoorbeeld als middel om kinderen op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met techniek, maar ook voor andere educatiedoeleinden.


Op 17 januari verscheen een artikel op de website van de IJmuider Courant met de titel ‘Rode eyecatcher Ship verhuist mogelijk naar een andere plek’.
Het artikel is vrij helder over de meerwaarde en aantrekkingskracht die het pand en de tentoonstelling hebben gehad in de afgelopen jaren. In het artikel wordt stilgestaan bij de toekomstscenario’s, waarbij opvallend genoeg de indruk wordt gewekt dat het pand per se naar een andere plaats moet. Het zou zonde zijn als dit pand zomaar gaat verdwijnen en daarom stelde Bas Koppes de volgende vragen aan het College van B&W:  


  • Wat is de reden dat er gesproken wordt over het opheffen en/of verplaatsen van het gebouw SHIP?  
  • Is het college al in gesprek met betrokken partijen om in te zetten op behoud van het pand op deze locatie? Zo ja, wat is de stand van zaken? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college het met de fractie van de VVD Velsen eens dat moet worden ingezet op behoud van SHIP als locatie voor o.a. educatie doeleinden. Zo nee, waarom niet?
  • Is het college het met de fractie van de VVD eens dat er met partijen als Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, Tata Steel, Techport, AYOP, IJPOS, Amports, etc. een mooie kans ligt om deze locatie te benutten voor allerlei doeleinden en als showcase voor wat deze regio kan bieden op het gebied van bijvoorbeeld werk/banen, techniek, innovatie, de energietransitie en onderwijs? Zo ja, is het college bereid hierover het gesprek aan te gaan? Zo nee, waarom niet?

 

Over uiterlijk 3 weken verwachten we de reactie van het College van B&W.