De visie van Pont tot Park.

Het college van de gemeente Velsen heeft een nieuwe visie voor het centrum van IJmuiden gepresenteerd aan de raad. In deze visie zijn een hoop plannen verwerkt voor verschillende stukjes in het centrum van IJmuiden.


Afgelopen donderdag heeft de VVD Velsen haar eerste reactie gegeven. Natuurlijk zijn we enthousiast over het idee om van plein 1945 een gezellig horeca plein te maken met een stuk minder verkeer. Door de auto’s aan de oost zijde niet meer langs  het plein te laten rijden, maar in plaats daarvan een stukje via de P.J. Toelstraweg net als de bus. Dat maakt het huidige toch een beetje kille plein ‘45 een stuk aantrekkelijker in onze ogen. Daarbij zorgt het voor een goede locatie om een dagje shoppen aan de Lange Nieuwstraat te beginnen en af te sluiten.We hebben echter ook wel zorgen geuit. Over de in de visie geplande hoogbouw aan de kanaaldijk bijvoorbeeld. Waar dit nu een stukje groen is met een bufferfunctie tussen de kanaaldijk weg, Tata Steel en de scheepvaart, zou in het voorstel bebouwing recht aan het kanaal staan. Het college stelt in het plan maar liefst 5 flats voor aan het kanaal, aangegeven met de 5 witte stippen op de kaart rechts. Het blijft een visie en is daarmee niet in beton gegoten, maar we zullen de verdere uitwerking kritisch in de gaten houden.Wat ons ook opvalt is dat het college winkeliers, ondernemers en maatschappelijke functies zoals de bibliotheek aan de Lange Nieuwstraat wil concentreren. Wat wel positief is voor de aantrekkingskracht van de winkelstraat. Echter, gaat dat niet zomaar natuurlijk. Sterker nog, als deze concentratie op de Lange Nieuwstraat buiten beschouwing wordt gelaten is het zeker een leuk idee deze Pont tot Park visie, maar komt er waarschijnlijk weinig van terecht. Het ondersteunen van winkeliers om te verhuizen en het aantrekken van nieuwe winkel concepten vinden wij als VVD Velsen dan ook erg belangrijk en dat willen wij graag stimuleren.