VVD Velsen over inburgering

Er komt een nieuwe Wet Inburgering aan. Dit betekent dat de gemeente Velsen meer taken en verantwoordelijkheden krijgt bij de integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. De gemeente bereidt zich hierop voor. Het is namelijk van het grootste belang dat mensen zo goed en snel mogelijk in staat zijn om actief mee te doen in onze samenleving.

Aandacht

VVD Velsen heeft voor een aantal punten aandacht gevraagd. Allereerst voor de positie van vrouwen en hoe we hun bijdrage aan onze samenleving en (economische) zelfstandigheid kunnen bevorderen. Ook zij moeten mee doen, ondanks dat ze vaak uit een andere positie komen. 

Wanneer mensen nieuw in onze samenleving komen, worden ze tijdelijk ‘financieel’ ontzorgd. Er is begeleiding op financieel gebied om ze hier te laten wennen. Wij zouden mensen langer willen laten begeleiden als de inburgering niet zo vlot gaat. Zo hebben ze een stimulans om de inburgering te voltooien, voorkomen we problematiek op de lange termijn én houden we controle over hun financiële situatie wanneer dat nodig is.

Meedoen blijft het belangrijkste

De werkvloer is de beste plek om de taal te leren en te integreren. Hiervoor zijn echter wel werk- en stageplekken nodig. De gemeente moet samenwerkingen aangaan met het lokale bedrijfsleven en organisaties. Want zij zijn onmisbaar!

Meedoen en zelfstandig leven in Velsen moet uiteindelijk het doel zijn. Dat vraagt een inspanning van ons, maar zeker ook van de mensen die hier hun leven willen opbouwen. Want zonder die wederkerigheid komen we er niet!