Gewoon veilig.

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.


- Voldoende politie en handhaving om onze buurt veilig te houden.

- Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar en op tijd als je ze nodig hebt.

- Buurtbewoners en politie worden betrokken bij initiatieven om de verkeersveiligheid te vergroten

- Buurtbewoners en politie kijken samen hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan, vooral bij

scholen en sportclubs


Gewoon doen.