Gewoon ondernemen.

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels. Voor werkgelegenheidsgroei en daarmee een gezonde economische toekomst van Velsen, gaat de VVD Velsen uit van de energie van ondernemers en van werknemers. Ondernemers creëren banen. Zij investeren in nieuwe ideeën en innovatie. De VVD Velsen is ervan overtuigd dat de lokale overheid het economische vliegwiel niet zelf opgang kan houden. De taak van de gemeente is om ruimte te geven aan het ondernemerschap waarbij de lokale overheid de juiste randvoorwaarden creëert.


- Ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving

- Wij schrappen overbodige, tegenstrijdige en niet handhaafbare regels

- Bloeiende, veilige en aantrekkelijke winkelgebieden in iedere woonkern

- Via citymarketing .IJmuiden leert iedereen hoe mooi Velsen is


Gewoon doen.