Jeroen Verwoort voorgedragen als kandidaat-wethouder

Afgelopen week heeft Velsen Lokaal het eindrapport gepresenteerd van het informatieproces. Op voordracht van informateur Nathanael Korf van Velsen Lokaal is VVD Velsen één van de partijen die gaat toewerken naar een collegeprogramma en daarmee ook een wethouder af zal vaardigen in het college van burgemeester en wethouders.


Voor VVD Velsen stond op voorhand nog niet vast met welke kandidaat-wethouder wij de invulling van een collegeprogramma zouden helpen vormgeven. Eén van de pijlers uit het rapport is bestuurlijke vernieuwing. Om hieraan invulling te geven heeft Arjen Verkaik besloten om ruimte te maken voor een nieuwe wethouder namens de VVD Velsen.


In navolging daarvan heeft de fractie unaniem besloten om Jeroen Verwoort voor te dragen als kandidaat-wethouder en daarnaast Bas Koppes te benoemen als nieuwe fractievoorzitter. Op deze manier willen wij bijdragen aan het creëren van het gewenste speelveld voor het nu komende formatieproces.


Met het voordragen van Jeroen Verwoort komt automatisch een einde aan twaalf jaar waarin Arjen Verkaik wethouder was namens VVD Velsen. Arjen heeft veel bereikt de afgelopen raadsperioden waarin hij wethouder was en heeft een stevig fundament gelegd voor het college in de nieuwe raadsperiode. Wij danken Arjen daarvoor en wensen Jeroen en Bas veel succes in hun nieuwe rol.


#gewoondoen