Wat gebeurde er op...woensdag 14 maart 2018?

Debat bij wijkplatform Velsen-Noord: VVD’er Laura Ouderkerken (lijst 3 – nummer 5) maakte haar debuut. Woensdagmiddag werden (kandidaat) raadsleden in de vriendenbus rondgereden door Velsen Noord. Het Wijkplatform bracht op de route actuele thema’s en hete hangijzers onder de aandacht van de kandidaten. Na een heerlijk kopje snert volgde een debat met stellingen over ontwikkelingen in de wijk: wonen, milieu, verkeer en zorg.


Laura heeft de standpunten namens de VVD Velsen verdedigd en deed dat met verve! Hieronder een korte weergave van haar aangedragen punten aangaande de onderwerpen.

 

Wonen

-       De VVD-Velsen is voorstander van een gemêleerd woningaanbod, zo ontstaan sterke wijken. Mede dankzij de VVD Velsen zijn er al prachtige nieuwe sociale huurwoningen in Velsen-Noord gebouwd. Laura refereerde aan de succeservaring met het aanbieden van gemêleerd wonen in IJmuiden. Door meer woningen te bouwen in middelhuur en koop, ook voor ouderen en starters en niet alleen sociale huurwoningen wordt de leefbaarheid ook in de Gildebuurt verbeterd.

 

Verkeer

-       De Wijkerstraatweg is een groot knelpunt in Velsen-Noord. Doordat de weg te breed is aangelegd wordt er veel te hard gereden. Dit levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, winkelend publiek en de andere verkeersdeelnemers. Laura stelde een concrete maatregel voor: die ook nog eens snel te realiseren is. Het plaatsen van grote bloembakken waardoor de weg minder breed wordt en de weggebruiker gedwongen wordt om langzamer te rijden maar waardoor de doorstroming, bereikbaarheid toch gewaarborgd wordt.

 

Milieu

-       VVD-Velsen is tegen het aanbrengen van windmolens op land. Daarnaast pleitte Laura ervoor om vervuiling bij de bron aan te pakken. En voor het behouden van de groene stroken tussen de huizen.


Zorg

-       Laura pleitte voor zorg om maat. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen waarbij innovatie en integrale aanpak leidend zijn. Laura daagde de panelleden uit om eens de pilot van de gemeente Woerden m.b.t. integrale persoonsgebonden budget te beschouwen. Door innovatieve oplossingen kunnen wij kosten efficiëntere zorg aanbieden die nodig is om zo zelfstandig mogelijk mee te doen, van jong tot oud.Gewoon doen.