VRAAG EN ANTWOORD

De afgelopen weken ontvangt de fractie van de VVD signalen over overlast die is ontstaan door de verhuizing van het huiskamerproject De Drempel van de Waalstraat naar de Ruysdaelstraat in IJmuiden. Deze is nu gevestigd in hetzelfde pand als Buurtcentrum De Spil, in de voormalige peuterspeelzaal.


De VVD hecht zeer aan voorzieningen als De Drempel. Het is goed dat kwetsbare groepen uit onze samenleving een plek hebben om samen te komen. Volgens Hulpwijzer Velsen is De

Drempel een huiskamerproject waar mensen samen komen om een kop koffie te drinken. De VVD krijgt echter signalen dat De Drempel feitelijk meer een bruine kroeg is, waar mensen met een problematische achtergrond zonder vergunning tegen lage prijzen alcoholische dranken krijgen geschonken. In een kinderrijke buurt, naast een speelpleintje. Dit heeft grote gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid van de buurt. 

Recent hebben buurtbewoners een brief verstuurd aan het College van B&W.


Update 9 januari 2018:

De antwoorden op de gestelde vragen zijn inmiddels in ons bezit en hieronder te downloaden.

Antwoorden op gestelde vragen over De Drempel


Gewoon doen.