Huiskamerproject De Drempel

De afgelopen weken ontvangt de fractie van de VVD signalen over overlast die is ontstaan door de verhuizing van het huiskamerproject De Drempel van de Waalstraat naar de Ruysdaelstraat in IJmuiden. Deze is nu gevestigd in hetzelfde pand als Buurtcentrum De Spil, in de voormalige peuterspeelzaal.

 

De VVD hecht zeer aan voorzieningen als De Drempel. Het is goed dat kwetsbare groepen uit onze samenleving een plek hebben om samen te komen. Volgens Hulpwijzer Velsen is De Drempel een huiskamerproject waar mensen samen komen om een kop koffie te drinken. De VVD krijgt echter signalen dat De Drempel feitelijk meer een bruine kroeg is, waar mensen met een problematische achtergrond zonder vergunning tegen lage prijzen alcoholische dranken krijgen geschonken. In een kinderrijke buurt, naast een speelpleintje. Dit heeft grote gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid van de buurt.

 

Recent hebben buurtbewoners een brief verstuurd aan het College van B&W. Aanvullend wil de VVD-fractie de volgende vragen stellen:

 

Vragen aan het college:

1.       Op welke wijze heeft Stichting Welzijn Velsen de buurt meegenomen en ge├»nformeerd over de vestiging van De Drempel in de Ruysdaelstraat en het doel van de voorziening?

2.       Klopt de constatering dat De Drempel zonder vergunning alcohol schenkt aan zijn bezoekers?

a.       Zo ja, is het college het eens met de VVD dat het feitelijk gebruik van de ruimte in De Spil door De Drempel als kroeg strijdig is met het bestemmingsplan?

b.       Zo ja, deelt het college de mening van de VVD dat het Stichting Welzijn Velsen had gesierd wanneer zij de buurt eerder en uitgebreider hadden betrokken?

3.       Is het college bereid te onderzoeken of er daadwerkelijk verguninngloos (sterke) drank wordt geschonken in De Drempel?

a.       Indien dit het geval is, deelt het college de mening van de VVD dat alcohol schenken niet past binnen de doelstelling van een huiskamerproject van Stichting Welzijn Velsen?

b.       Indien dit het geval is, deelt het college de mening van de VVD dat het schenken van alcohol in een sociale voorziening in een kinderrijke buurt grote nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid en leefbaarheid van de buurt?

                                                               i.      Zo ja, welke maatregelen gaat het college treffen om de veiligheid en leefbaarheid van de buurt te borgen?

                                                             ii.      Zo ja, is het college bereid het schenken van alcohol in De Drempel per met onmiddelijke ingang te stoppen?

4.       Is het college bereid met Stichting Welzijn Velsen in gesprek te gaan over het doel van een huiskamervoorziening?

a.       Zo ja, is het college bereid om, wanneer alcohol schenken onderdeel van dit doel is, Stichting Welzijn Velsen te verordenen dit te doen op een locatie waar dit geen grote nadelige gevolgen heeft voor de buurt?

 

Graag ontvangen wij de antwoorden binnen 15 werkdagen via de mail door tussenkomst van de

Griffie. De vragen en antwoorden zijn dan gepubliceerd op raad.velsen.nl