Beschouwing begroting 2018

Voorzitter, allereerst wil ik op deze plek mijn nieuwe collega en naamgenoot Jeroen Bakker feliciteren met het raadslidmaatschap. Helaas onder trieste omstandigheden, maar VVD Velsen is blij dat Jeroen bereid is om de komende maanden onze fractie te versterken. Wij wensen hem veel succes en vooral plezier.


Vandaag behandelen we alweer de allerlaatste begroting van deze raadsperiode. Een periode die zich in grote lijnen heeft gekenmerkt door goed politiek bestuur, goede onderlinge samenwerking en, voor de VVD ook niet onbelangrijk, een goede sfeer. Een periode waar de VVD ook de afgelopen drieënhalf jaar een actieve bijdrage en een wethouder heeft mogen leveren aan het bestuur van Velsen. Arjen en collega’s, bedankt voor jullie inspanningen deze periode.

Even leken de profetische woorden van collega Henk Wijkhuizen van enkele weken geleden uit te komen. Zou het dan toch gebeuren dat wij voor de tweede keer een begroting als hamerstuk zouden behandelen?

Gelukkig is het vanavond geen hamerstuk, waardoor ik toch vanavond deze woorden tot u mag richten. Wij danken dit aan mevrouw Dreijer, die bereid was om een amendement in te dienen over 0,0002% procent van onze begroting. Ja, het gaat ergens om vanavond.

Het biedt ons de gelegenheid om toch even stil te staan bij alles wat deze begroting ons biedt.

Deze begroting is in onze ogen een uitstekende weergave van de perspectiefnota die wij voor de zomer hebben aangenomen. De financiële positie van onze gemeente is dermate goed aan het einde van de bestuursperiode van dit college dat de reserve voor de bijgestelde strategische agenda. Een compliment ook voor de nieuwe indeling en leesbaarheid aan de ambtenaren.

Met een aantal zaken is de VVD erg tevreden. Ik zal er een aantal noemen.

Er wordt geld vrijgemaakt voor het verstevigen, maar ook het verduurzamen, van onze economie, de maakindustrie in het bijzonder. De investeringen in Techport en het fonds om ons bedrijfsleven te helpen met het verduurzamen van hun business doen ons hart sneller kloppen. Verduurzaming is voor de VVD bij uitstek een onderwerp dat geen regeltjes, maar ruimte voor innovatie en ondernemerschap nodig heeft.

Ook is de VVD verheugd over de investeringen die worden gedaan in de buitensportaccommodaties. Velsen heeft een rijk en breed verenigingsleven in alle kernen. Wij vinden het dan ook een goede zaak dat wij deze verenigingen ook de faciliteiten bieden die zij nodig hebben. Verenigingen geven kleur aan Velsen en houden bovendien onze inwoners gezond.

Voor de VVD is het belang dat de dienstverlening van onze gemeente goed is, zowel fysiek als digitaal. De digitale dienstverlening voor inwoners, verenigingen en ondernemers moet in deze tijd goed zijn. De VVD is in het bijzonder blij met  de digitale inspraak en de toezegging van de portefeuillehouder dat het ondernemingsdossier meegenomen zal worden.

Ook heeft deze begroting ruimte voor de bereikbaarheid van onze gemeente. De herinrichting van het Pontplein en de aanleg van fietswegen bieden kansen om niet alleen het entreegebied van IJmuiden fraaier te maken, maar ook om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Iedereen moet goed en veilig van A naar B kunnen komen.

De VVD vindt het ook goed dat deze begroting voldoende ruimte en perspectief biedt voor de komende bestuursperiode. Een bestuursperiode waarin wij weer actief hopen bij te dragen aan een nog beter Velsen.

Ondanks dat het goed gaat met de gemeente hebben veel mensen toch het gevoel dat de gemeente op afstand staat en niet weet wat er speelt bij hen thuis, in de wijk en in de woonkern.

En tuurlijk past klagen op de politiek bij Nederlanders als een strandhuis bij IJmuiden, maar wij ons weer bedenken dat de regels die wij hier maken er zijn vóór de mensen en niet tegen de mensen.

Dat wat wij hier besluiten direct invloed heeft op hun woon-, werk- en leefgenot. Wij hebben hier bij uitstek de gelegenheid om het vertrouwen van mensen in de politiek de verbeteren. Wij zijn de eerste linie van de democratie.

Toen Dudok ons gemeentehuis ontwierp zette hij de raadszaal op palen boven Plein ’45. Zo lijkt het alsof de gemeenteraad boven de bevolking staat. In de ogen van de VVD een verkeerde metafoor. Wij zien de palen juist als twee benen die stevig in de samenleving staan.

Want uiteindelijk doen wij daar met zijn allen ons werk voor, voor al die mensen die in Velsen wonen, werken en ondernemen.

De VVD gelooft in de kracht van Velsen. In al die mensen, organisaties en bedrijven, van Santpoort-Zuid tot Velsen-Noord, die de schouders eronder zetten om iets van onze mooie gemeente te maken. Die verwachten dat wij hen helpen. Geen eindeloze discussies voeren. Dat wij de mouwen voor hen opstropen en gewoon doen.


Gewoon doen.