Slapen in je strandhuisje?

Via de Facebook-pagina ‘Je bent een IJmuidenaar als…” werden wij geattendeerd op het voornemen van de gemeente om te gaan handhaven op het maximaal drie maanden overnachten in de strandhuisjes op het strand van IJmuiden. Hierbij werd verwezen aan een bepaling in het in 2015 herziend vastgestelde bestemmingsplan Zeezicht.


Het aantal maanden dat in een strandhuisje mag worden overnacht, is hierin beperkt tot 3 maanden, te weten in juni, juli en augustus. Tot op heden was toegestaan om van april tot oktober te overnachten in een strandhuisje op het IJmuiderstrand.


In de ogen van de VVD-fractie is dit opvallend, daar er in het oorspronkelijke bestemmingsplan uit 2013 staat opgenomen dat overnachten in de strandhuisjes gedurende de volledige periode is toegestaan. De wijziging is er pas in de nota van zienswijzen van ambtshalve doorgevoerd, zonder deze expliciet te maken in bijvoorbeeld het raadsvoorstel.


In de nota van zienswijze hebben wij de volgende onderbouwing voor de wijziging gelezen:

“Vanwege de verantwoording voor fijnstof en aansluiting bij het regime van Beverwijk waar de strandhuisjes Noorderstrand één geheel mee vormen, met betrekking tot strandhuisjes het overnachten mogelijk maken in de maanden juni, juli en augustus.”


Dit lijkt in onze optiek op een maatregel voor de strandhuisjes aan het Noorderstrand. Toch is deze maatregel nu in het bestemmingsplan van kracht voor alle strandhuisjes, ook deze in IJmuiden, aan de zuidkant van de pier. Een in onze ogen vreemde situatie, aangezien het verstrekkende gevolgen heeft voor het gebruik van de strandhuisjes op het strand van IJmuiden en de (sociale) veiligheid aldaar.

Naar aanleiding hiervan heeft de VVD-fractie een aantal vragen gesteld.


Gewoon doen.