Jeroen Bakker wordt geïnstalleerd als raadslid

Voorafgaand aan de begrotingsraad op 9 november 2017 wordt Jeroen Bakker beëdigd als raadslid voor onze fractie. Hij vervangt in deze hoedanigheid tot aan de verkiezingen in maart 2018 de onlangs overleden Rob van den Brink. Jeroen zal in eerste instanties de portefeuilles van Rob over nemen waarin onder meer zorg, welzijn, cultuur en kunst deel van uitmaken.


Hij stelt zich kort voor:

"Mijn naam is Jeroen Bakker, geboren en getogen IJmuidenaar en een zelfstandig ondernemer in Velsen.

In maart 2018 zijn er nieuwe verkiezingen voor onze gemeenteraad, dus ik wil graag de komende tijd gebruiken om zoveel mogelijk mijn liberale stem te laten horen.
Ik zal de raadstermijn van de in september jl. overleden Rob van den Brink afmaken in de vertrouwde VVD Velsen traditie.
Vanaf 2006 ben ik met de lokale VVD politiek bezig; als bestuurslid, als steunfractielid en nu nog een paar maanden als gemeenteraadslid."


Wij zijn blij dat Jeroen de komende maanden deze taak op zich wilt nemen en wensen hem veel succes.

Gewoon doen.