Verkiezingsprogramma en groslijst vastgesteld

Op de ledenvergadering in het Zee- en Havenmuseum in IJmuiden is vanavond ons verkiezingsprogramma en de groslijst met kandidaten vastgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Ook hebben de kandidaten zich gepresenteerd aan de leden. Het belooft een mooie en afwisselende lijst net kandidaten te worden, die we binnenkort hier en op onze Facebookpagina bekend gaan maken.


Van de liefst 20 amendementen is ongeveer de helft overgenomen (waaronder één die via Facebook binnen kwam), waardoor er een mooi en breed gedragen programma ligt om Velsen een nog mooiere gemeente te maken om in te wonen, werken en te recreëren.


Het definitieve programma publiceren we ook zo snel mogelijk, zodat iedereen er kennis van kan nemen.

Na deze plichtplegingen kunnen we weer verder met wat we het liefste doen. Ons inzetten voor onze gemeente. De schouders eronder zetten.


Gewoon doen.